Tarieven

Alvorens leerlingen bij PuntErbij.nl aan de slag gaan, vindt er een intake plaats. Tijdens een uitvoerig gesprek wordt, in samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s), de gewenste begeleiding vastgesteld. Aan dit intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

De prijzen zijn gebaseerd op vier effectieve lesweken. In de prijstabel ziet u dit bedrag onder het kopje p/m. Bij PuntErbij.nl wordt geen lesgeld in rekening gebracht tijdens schoolvakantieweken. Voor maanden waarin schoolvakanties vallen of die een 5e week hebben, zal een aanpassing van het maandbedrag plaatsvinden.

De leerlingen volgen lessen in een blok van twee aaneengesloten lesuren van 50 minuten. Na elk lesuur is er een korte pauze van vijf minuten. Indien gewenst kunnen leerlingen ook vijf dagen per week komen.

Lespakketten

Blok
105 minuten
Huiswerkklas (max 20 leerlingen)
per maand                          per uur   
Huiswerk+ klas (max 8 leerlingen)
per maand                          per uur   
1 x per week €   60,- € 7,50 € 120,- € 15,00
2 x per week €   92,- € 5,75 € 184,- € 11,50
3 x per week € 108,- € 4,50 € 234,- €   9,75
4 x per week € 128,- € 4,00 € 288,- €   9,00
5 x per week € 140,- € 3,50 € 340,- €   8,50
Individuele bijles
Bijles door docent € 35,-
Bijles door universiteit/lerarenopleiding € 28,-
Examentraining
1 leerling
2 leerlingen
3-5 leerlingen
(per lesuur)
€ 47,50
€ 35,-
€ 27,50
Cursus “Leren leren” (A, B en C)
(vanaf 5 leerlingen, maximaal 12 leerlingen)
€ 130,-
(5x 1 lesuur, incl. lesmateriaal)

De genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief BTW
In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om een bijdrage voor het lesgeld aan te vragen bij “Stichting Leergeld” Veldhoven en de Kempen. Voor meer informatie kijkt u daarvoor op de site www.leergeld.nl.