Ons team

Ons team bestaat uit verschillende vakdocenten die hun expertise inzetten in de huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentraining.

Contactpersoon:
Sophie Roothans
punterbij@gmail.com

Onze visie

Ontwikkelingen in het onderwijs waarbij exameneisen aangescherpt worden, klassen groter en leerlingen met leerproblemen in de reguliere klassen worden geplaatst, leiden ertoe dat veel leerlingen behoefte hebben aan extra hulp. Ook bezuinigingen op onderwijs maken het voor docenten steeds moeilijker om leerlingen extra aandacht te geven. Wij zien onze diensten dan ook als een welkome aanvulling op het reguliere onderwijs.