Algemene voorwaarden

Artikel 1

PuntErbij.nl staat garant voor een intensieve begeleiding van de leerling. Dat betekent dat u mag rekenen op een professionele begeleiding van de leerling. De overeenkomst berust op een inspanningsverplichting van beide partijen; PuntErbij.nl is dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de behaalde resultaten bij schriftelijke of mondelinge overhoringen, proefwerken of examens.

Artikel 2

Een overeenkomst tot begeleiding wordt geacht van kracht te zijn als PuntErbij.nl het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier heeft ontvangen.

Artikel 3

Inschrijving bij PuntErbij.nl voor huiswerkbegeleiding (huiswerkklas of huiswerk+ klas) geschiedt voor een periode van minimaal drie maanden; dan heeft onze begeleiding reële kans van slagen.

Artikel 4

De leerling die deelneemt aan een van de diensten van PuntErbij.nl neemt bij het ondertekenen van het inschrijfformulier de verplichting op zich om te verschijnen op afgesproken dagen bij PuntErbij.nl. Eventuele absentie dient vooraf te worden gemeld. In geval van absentie zonder afmeldingsbericht zal PuntErbij.nl contact opnemen met de ouders/verzorgers.

Artikel 5

De leerling verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier dat hij/ zij zich zal houden aan de huisregels van PuntErbij.nl. zoals vermeld onder artikel 8. Overtreding van deze regels zal resulteren in een waarschuwing, herhaalde overtredingen kunnen verwijdering tot gevolg hebben. Ontheffing tengevolge van wangedrag resulteert niet in restitutie van betaalde gelden.

Artikel 6

U kunt, indien gewenst, de begeleiding doen staken. In dat geval is een schriftelijke mededeling vereist. Een opzegtermijn van 1 maand moet hierbij in acht worden genomen.

Artikel 7

PuntErbij.nl legt gegevens over de leerling vast. De bepalingen uit de privacywetgeving zijn hierop van toepassing.

Artikel 8

PuntErbij.nl is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoek raken van persoonlijke eigendommen van de leerling.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy