Huiswerk+ klas

Leerlingen die niet weten hoe ze leerstof aan moeten pakken of moeite hebben met plannen en organiseren van het huiswerk kunnen deelnemen aan onze huiswerk+ klas. Voor zowel onderbouwleerlingen als voor bovenbouwleerlingen kan de begeleiding een extra steuntje in de rug zijn. Bij het maken van een profielkeuze wordt er immers een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling. Bovendien gaan veel zaken in de bovenbouw anders dan in de onderbouw en kan het zijn dat de leerling (opnieuw) hulp nodig heeft bij het plannen en aanpakken van het huiswerk.

In de huiswerk+ klas wordt er gewerkt in blokuren. Een blokuur bestaat uit 100 minuten en wordt in overleg met ouders en leerling ingepland. We proberen dit zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het schoolrooster van de leerling.

Lesinhoud

- Hulp bij het plannen en structuren van het huiswerk.
- Inhoudelijke begeleiding bij het maak- en leerwerk.
- Motiveren van de leerling om aan de slag te gaan en te blijven
met maak- en leerwerk.
- Overhoren van het geleerde huiswerk.
- Vergroten van de zelfstandigheid van de leerling.
- Beoordeling van werkhouding en voortgang.

- Persoonlijke evaluatiemomenten met ouders/verzorgers.