Bijles

Let op: ook voor taal- en rekentoets!
Naast bijles voor de reguliere vakken, bieden wij ook ondersteuning voor de verplichte taal- en rekentoets in het voortgezet én basisonderwijs.

Duur & Lesinhoud

Duur: 1 lesuur
Aantal leerlingen: 1 à 3 (de bijles voor taal- en rekenonderwijs wordt in groepjes aangeboden)

- Het wegwerken van achterstanden.
- Het specifiek trainen van een onderdeel.
- Het oefenen van de dagelijkse leerstof.
- Het voorbereiden van toetsen of examens.